„Neki dobri ljudi“

(Odlomak iz romana)

 

Jedna ruka prihvati mobilni telefon što se tiho oglašavao sa noćnog stočića. Tanani, jedva čujni zvuk vibriranja, bio je dovoljan da probudi mladog čoveka koji ustade iz postelje i nag odšeta do velikog prozora. Stajao je gledajući već odavno probuđeni Salcburg i prineo slušalicu uhu.

Niki, was machst du…? – začu se mazno lepotica u postelji. – Komm wieder her…

On je pogleda bez izraza na licu.

Ilse, Ich muss gehen.

Žena se uspravi i ćutke prođe rukom kroz svoju dugu plavu kosu. Znala je da će ovaj trenutak doći, jedino nije znala kada. Želela je da se to dogodi što je moguće kasnije, pa o tome nije ni mislila, da razmišljanjem ne uništi sadašnjost u kojoj je uživala. Ćutke ga isprati pogledom, a onda kada je prešao iz velike spavaće sobe u salon, dobaci mu „javi se“.

Nakon petnaest minuta, Nikola Cerović srebrnom „karerom“ napusti dvorište vile u šumi iznad Salcburga. Ilzu Šmit je upoznao mesec dana ranije, na Salcburškom festivalu, gde je gotovo redovno dolazio. Prvo što je zapazio bila su njena divna gola leđa u sjajnoj večernjoj haljini, i slap zlatne kose koji je na njih padao. Kada se kao prizvana okrenula prema njemu, ugledala je oči koje se nisu uklonile. I ona je bila drska, i nedugo zatim mu je prišla. „Nemojte pobeći posle predstave“, rekla je na nemačkom, „ako ste zaista toliko hrabri“.

„Ako ste vi hrabri, proverićete to“, odgovorio je na nemačkom Nikola. Naslednica bankarske imperije Šmit se te večeri ludo zaljubila u Nikolu.

Uključio se na put koji je vodio ka Salcburgu. Nije mislio na Ilzu, jedino se osećao pomalo umorno, neispavano. Nije znao šta će biti kada obavi ono zbog čega je pozvan.

Skrenuo je na autoban A1 i nakon par kilometara se zaustavio na benzinskoj stanici. Ušao je u stanični kafe i u trenu ga osmotrio. Prišao je šanku i poručio kafu i tost. Odlučio je da sačeka malo, a potom se lagano uputio ka parkingu. Pažnju mu je privukao beli ferari koga maločas nije bilo. Ušao je u automobil i startovao motor, pa krenuo da vozilom još jednom obiđe čitavo mesto. Tada ferari hitro napravi krug i dođe mu u susret zaustavivši se uporedo sa njim.

– Još uvek voziš porše? – reče čovek za upravljačem.

Nikola se osmehnu.

– Da se trkamo? Ko izgubi plaća ručak u Gmundenu?

Vozač ferarija kao odgovor palcem i kažiprstom načini početno slovo reči luzer, pa polete prema izlazu na autoban.

Pola sata kasnije, Nikola ugleda beli ferari „italija“ parkiran na Rathausplacu. Naslonjen na njega, sa prekrštenim rukama i naočarima za sunce, nalazio se njegov vozač. Nikola izađe iz kola i zagrli ga.

Come stai?

Sto benissimo, Nik.

 

Detaljnije o romanu Neki dobri ljudi

Proizvođači i korisnici duha vremena

Neobjavljeni intervju, jun 2020.

 

Zbog nepoštovanja druge strane dogovorenog, Predrag Anđelić je uskratio pravo na objavljivanje intervjua mediju koji ga je tražio. Budući, međutim, autor intervjua kroz odgovore na dostavljena mu pitanja, intervju se objavljuje ovde u celosti, onako kako je dat. Pitanja se neće navoditi doslovno, već opisno na šta su se ona odnosila.

Prvo pitanje bilo je o tome da li je u današnje vreme teško napisati dobar roman na teme koje obrađuju Anđelićevi dosadašnji romani budući da se, prema tvrdnji novinara, i najčuvanije tajne otkrivaju?

– Dobar roman se ne piše u određenom vremenu, piše se kroz vreme. Kroz mnogo vremena. Po mom sudu, kvalitetno književno delo (uz sasvim retke iznimke koje potvrđuju to pravilo) nema uslova da se pojavi pre autorove četrdesete godine života. Postavlja se pitanje, da li je pretežniji životni tok što je uobličio iskustvo koje je delo iznedrilo od zanatskog truda njegovog tvorca? Mišljenja sam da prednost stoji kod životnog iskustva, sa najmanje dve trećine.

Ne mislim da moji romani govore o tajnama; radi se o stvarima i pojavama koje nisu poznate najširem krugu ljudi, barem ne onima koji nisu odrasli na filmovima i literaturi tog žanra. Što se samih tajni tiče, verujem da one ne cure kao što se to misli. Takva percepcija spada u domen paradigme stvorene u alternativnim medijima željnim senzacije, koja je iskrivljena slika stvarnosti. Continue reading

Početak ponovne prodaje preko sajta

 

Poštovani čitaoci,

Od nedelje 10. maja kreće redovna prodaja knjiga preko sajta. Knjige se, kao i pre uvođenja vanrednog stanja u zemlji, mogu poručiti isključivo preko ovog sajta na imejl andjelic@protonmail.com ili porukom na telefon 065 435 10 20. Hvala vam za gotovo dvomesečno strpljenje koje smo zajednički podnosili.

Autor

Obaveštenje o privremenom prestanku prodaje tokom vanrednog stanja u zemlji

 

Poštovani čitaoci,

Usled novonastale situacije vezane za epidemiju virusa Korona i proglašenja vanrednog stanja u zemlji, te nepoznanice na koji način i da li će banke i šalteri pošta raditi u narednim danima, do daljeg prestaje prodaja knjiga preko sajta. Narudžbine i upiti vezani za novi roman biće evidentirani za vreme nakon stabilizacije stanja u zemlji i sve zainteresovane osobe biće kontaktirane telefonski ili putem imejla kada prodaja ponovo krene.

Autor