Proizvođači i korisnici duha vremena

Neobjavljeni intervju, jun 2020.

 

Zbog nepoštovanja druge strane dogovorenog, Predrag Anđelić je uskratio pravo na objavljivanje intervjua mediju koji ga je tražio. Budući, međutim, autor intervjua kroz odgovore na dostavljena mu pitanja, intervju se objavljuje ovde u celosti, onako kako je dat. Pitanja se neće navoditi doslovno, već opisno na šta su se ona odnosila.

Prvo pitanje bilo je o tome da li je u današnje vreme teško napisati dobar roman na teme koje obrađuju Anđelićevi dosadašnji romani budući da se, prema tvrdnji novinara, i najčuvanije tajne otkrivaju?

– Dobar roman se ne piše u određenom vremenu, piše se kroz vreme. Kroz mnogo vremena. Po mom sudu, kvalitetno književno delo (uz sasvim retke iznimke koje potvrđuju to pravilo) nema uslova da se pojavi pre autorove četrdesete godine života. Postavlja se pitanje, da li je pretežniji životni tok što je uobličio iskustvo koje je delo iznedrilo od zanatskog truda njegovog tvorca? Mišljenja sam da prednost stoji kod životnog iskustva, sa najmanje dve trećine.

Ne mislim da moji romani govore o tajnama; radi se o stvarima i pojavama koje nisu poznate najširem krugu ljudi, barem ne onima koji nisu odrasli na filmovima i literaturi tog žanra. Što se samih tajni tiče, verujem da one ne cure kao što se to misli. Takva percepcija spada u domen paradigme stvorene u alternativnim medijima željnim senzacije, koja je iskrivljena slika stvarnosti. Continue reading