Vitomir Pušonjić o “Crvenom krugu”

 

Crveni krug je priča o Srbinu-emigrantu koji neobičnim spletom okolnosti postaje meta strane agenture i svetske zakulise. Prateći njegovu sudbinu od trenutka kada je zahvati kovitlac brzih događaja, čemu doprinosi i njegova neukrotiva balkanska priroda i nasleđena etika, Predrag Anđelić nas na jednostavan i vrlo efektan način suočava sa hijerarhijom zla koju čini sprega tajnih društava, obaveštajnih službi i kriminalnih klanova. Dinamičan, uzbudljiv, sa odličnim uvidima u psihologiju planetarnih moćnika i njihovu surovu i hladnu metodologiju potčinjavanja ljudi, roman Crveni krug postaje vrlo uznemirujuća slika savremene Evrope i sveta u celini. To je svet koji gubi nekadašnju bujnost i raznovrsnost, čiji se egzistencijalni i duhovni prostor neprestano sužava, a čovek-pojedinac završava ili kao žrtva ili kao rob ilegalnih elita i kriminogenih struktura. Ipak, svevremene istine o veri, ljubavi, prijateljstvu, ni u takvom svetu ne gube svoju večnu aktuelnost, te ljudska duša jedino u njima može naći svoja prava uporišta i odupreti se zlu, što nam autor predočava kroz vešto preplitanje sudbina svojih junaka. Zato njegov roman nije samo zanimljivo štivo koje se čita u dahu, nego i svojevrstan tumač haotičnog i košmarnog sveta današnjice, čiji mistični koreni sežu do najdaljih istorijskih epoha i najdubljih slojeva predanja, mitologije i magije.

Vitomir Pušonjić, književnik

crveni-krug-korice

Detaljnije o romanu Crveni krug

“Il falco che è sceso sul guanto di un altro” – estratto da “Il cerchio rosso”

(“Soko koji je sleteo na tuđu rukavicu” – odlomak iz “Crvenog kruga”)

 

Finalmente lo guardo dal vivo, finalmente è davanti a me…  Quello che ho desiderato si è avverato, ora devo essere soddisfatto… – passava nella mente di Said.

L’avevano portato nell’edificio moderno alla periferia di Ginevra, e anche quello l’aveva già visto.  Percorreva un lungo corridoio seguendo un uomo un po’ calvo e basso, che si muoveva agitando le braccia come se volesse nuotare.  Lo condusse in una stanza con un grande vetro opaco e lo piazzò al tavolo.  Qualche minuto più tardi, dalla porta sulla parete opposta della stanza, entrò Ivan Thibault.  Said sapeva che precedentemente tre persone l’avevano osservato ed egli era uno di loro.  Ivan Thibault si sedette al tavolo e tirò fuori delle sigarette.  Said rifiutò la Davidoff che l’altro gli aveva offerto.  In silenzio, Thibault ne accese una per sé.

– Sento che parli bene francese – gli disse.

– Molto bene – rispose Said.

– L’hai imparato a Parigi o prima?

– Lo sapevo già prima.

– Bene, davvero…  Il francese è una bella lingua, dicono che con esso si può esprimere tutto quello che la mente umana riesce a concepire.  Said, non ti preoccupare per il tempo…  Voglio che cominci a raccontare, e senza risparmiare sulle descrizioni, dettagli e nemmeno sul tempo.  Voglio che cominciamo dall’inizio… Continue reading