Kapitalistička alternativa

 

Ima jedna čuvena izreka, koja je već stekla univerzalnu primenu a pripisuje se Deng Sjaopingu, patronu kineskih ekonomskih reformi, docnije prozvanih privrednim čudom. Ta izreka glasi: „Nije važno koje je boje mačka, važno je da lovi miševe“.

Ostavićemo po strani to da je pomenuti Deng Sjaoping svojevremeno biran od globalnog magazina Time za ličnost godine (mislim više nego jednog puta) valjda kao prvi iz komunističkog dela sveta, i pre znamenitog Mihaila Gorbačova, potonjeg poznatog promotera zapadnoevropskih firmi u TV reklamama; zainteresujmo se za smisao i suštinu gore citirane izreke. Continue reading