O Predragu Anđeliću

Predrag Anđelić (1968) je rođen u Kuli (Vojvodina), u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji. Objavio je tri romana – Letač (2009), Crveni krug (2012, 2013) i Neki dobri ljudi (2020). Autor je brojnih eseja o društvenim i političkim pitanjima koji su objavljivani na najvažnijim internet portalima na srpskom jeziku.