O Predragu Anđeliću

Predrag Anđelić (1968) je rođen u Kuli (Vojvodina), u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji. Objavio je dva romana – Letač (2009) i Crveni krug (2012, 2013). Autor je brojnih eseja o društvenim i političkim pitanjima koji su objavljivani na najvažnijim internet portalima na srpskom jeziku.